Naj­lep­szą me­todą prze­widy­wania przyszłości jest jej tworzenie.

STRATEGIA

w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej

cel

Stan, który został stworzony przez indywidualny, wolny wybór i decyzję. Urzeczywistnia się on poprzez działanie, a planowanie i realizacja są dla niego elementami przewodnimi. Wszelkie zamierzone działanie jest określone przez cele i uzasadnione przez motywy, które każdemu celowi nadają wartość

PLAN

Planowanie jest to coś, co robimy przed podjęciem działania. Znaczy to, że jest ono antycypacyjnym podejmowaniem decyzji. Jest to proces decydowania o tym, co robid i jak robid, zanim trzeba podjąd decyzję.

implementacja

Niezależnie od jakości formułowanego planu taktycznego, ostateczne powodzenie zależy od sposobu jego realizacji oraz od mądrego wykorzystania zasobów, skutecznego podejmowania decyzji i przemyślanych posunięć

kontrola

Stanowi element działań, które można określić terminem sprzężenia zwrotnego zarządzania organizacją. Na podstawie informacji o normach i planach oraz informacji o stanie realizacji zadań podejmuje się decyzje interwencyjne

Strategic Aproach to strategy

Strategic management is laying out ways to implement long-term goals of the company.
The use of methods of identify approaches to strategy studies of selected companies

Most often the main objective is to achieve market success. It must therefore be based both on set by the organization determinants of success, as well as on external factors creating market environment. They are important in making such decisions to date information from the market - be they know a good source and verify them with the knowledge and competence. Never, however, we will not have a hard analysis indicating the chances of success of the action. If you do not make attempts to define the current state of the company for the management decisions they take will not be possible to create an objective aimed at solving organizational development. This article aims to build a method by which you will be able to identify a way of thinking about strategy and approach to draw conclusions from the analysis so that you can make informed decisions

  • PLAN
  • MISSION
  • OPTION
  • GOAL

aktualności

JESTEŚMY W KONTAKCIE